Over Ons


Pladella Villa is een vereniging, waarvan de leden geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Bladel en haar kerkdorpen. Op basis van archiefonderzoek en bodemvondsten worden lokale ontwikkelingen vastgelegd op sociaal, landschappelijk en taalkundig gebied. Hoe verschillend de interesses van de leden ook kunnen zijn, juist deze betrokkenheid verbindt alle heemkundigen in een gezamenlijk streven naar het behoud van een herkenbaar Bladels erfgoed, waarin ook het verleden een toekomst heeft.

Hoe willen we dit realiseren?

 • Het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het verlenen van medewerking aan het project Jet en Jan van Erfgoed Brabant t.b.v. schoolkinderen
 • Ondersteuning van degenen die zich, met name binnen de vereniging, bezighouden met heemkundige activiteiten zoals de diverse werkgroepen
 • Het uitgeven van een zevental Nieuwsbrieven per jaar voor de leden
 • Het jaarlijks uitgeven van een Jaarboek
 • Publicaties in de plaatselijke bladen
 • Het uitgeven van streekgebonden boeken of het verlenen van ondersteuning daarbij
 • Stamboomonderzoek
 • Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan overheidsorganen, waaronder de gemeente
 • Aandacht voor ambachten en beroepen, cultuur en dialecten

In 2002 ontving Pladella Villa de Cultuurprijs van de gemeente Bladel vanwege haar verdiensten op het gebied van kunst en cultuur. Uit de voordracht: “De aanleiding voor de toekenning is niet alleen de waardering voor het verzamelen, inventariseren, beschrijven en tentoonstellen van waardevolle voorwerpen in de heemkamer, maar met name ook voor de wijze waarop Pladella Villa invulling geeft aan het uitdragen van het cultureel erfgoed van de gemeente Bladel.”

Nieuwsbrieven

 • Er zijn geen nieuwsbrieven gevonden

Links

 • Er zijn geen links gevonden