Koerier nummer 74 van het Brabants Heem is uit.

In dit nummer een lang artikel over immaterieel erfgoed, van Tineke Strouken. Wat is immaterieel erfgoed? Strouken definieert het als “cultuur die van generatie op generatie wordt doorgegeven” (“tradities”) en behelpt zich verder met voorbeelden: beschuit met muisjes, sinterklaas, ambachten. Bijvoorbeeld dat van molenaar dat in december door de UNESCO waarschijnlijk geplaatst wordt op de werelderfgoedlijst.

Op 3 en 4 augustus vonden de jaarlijkse Brabantse Heemdagen plaats, dit jaar in Cranandonck. De Koerier doet verslag.

Redacteur Wouter Loeff van het tijdschrift In Brabant roept op tot het inzenden van biografieën van Brabanders, “van de dorpsgek en de marktvrouw tot aan de fabrikant die woonwijken aanlegde en de generaal die veldslagen won”. Mocht u er nog een op de plank hebben liggen: stuur hem naar inbrabant@erfgoedbrabant.nl. U mag hem ook nog naar ons sturen, dan nemen we hem op in ons jaarboek. De biografie van Brabander Pieter van Ghert (1782-1852) in het septembernummer van In Brabant, willen we niettemin van harte aanbevelen.

Paul Spapens draagt bij met een artikel over de toekomst van onze kerken. Op zondag 26 november wordt in Brabant de Open Kerkendag georganiseerd. Veel kerken en herbestemde kerkgebouwen zullen die dag te bezichtigen zijn. Het voortbestaan van veel kerken staat op de tocht. Men verwacht dat in de komende tien jaar de helft van de Brabants kerken zijn oorspronkelijke functie verliest.

Op 18 november vindt in Herentals het 52ste algemeen-Kempisch Congres plaats. Daar zal het onder andere gaan over ‘Grensconflicten en grensvorming in de Kempen ten tijde van de Opstand in de Nederlanden’, hetgeen daarom zo interessant is omdat het in 2018 ook bij ons uitvoerig zal gaan over grensconflicten, zij het ten onzent.

Verder artikelen over de rode beuk van Boxtel, de eregalerij van Brabantse gesneuvelden, de penitentiaire jeugdinrichting ‘De Corridor’ in Zeeland (1967-2006), deel twee van een tweeluik over het west-brabantse vestingstadje Willemstad en een stukje over de jaren tachtig van de vorige eeuw naar aanleiding van het verschijnen van het boek De Jaren ’80. Doemdenkers en positivo’s van auteur Ad Rooms.

Lees Koerier nummer 74 hier.