Vanwege de perikelen rondom de Hapertse MFA zou je het bijna vergeten maar in zijn vergadering van dinsdag 11 mei jongstleden heeft de Bladelse gemeenteraad ook een nieuwe erfgoedverordening vastgesteld.

Dat was nodig omdat op 1 juli 2016 de (landelijke) Monumentenwet 1988 is vervangen door de Erfgoedwet. De oude erfgoedverordening uit 2012 was nog gebaseerd op de Monumentenwet en diende daarom te worden aangepast.

Het gaat in de erfgoedverordening om zaken als de aanwijzing en bescherming van gemeentelijke monumenten, de omgang met rijks- en archeologische monumenten en de aanwijzing van zogenaamde beschermde dorpsgezichten.

De nieuwe wet en daarmee de nieuwe verordening verbreedt de betekenis van het begrip erfgoed. Het gaat niet langer alleen om gebouwde monumenten en archeologie maar ook om zogenaamde “gemeentelijke cultuurgoederen en verzamelingen”. Op dit moment zijn er die (nog) niet maar een definitie is nu voorhanden: “immateriële bronnen (roerende goederen), in de loop van de tijd tot stand gebracht door de mens of ontstaan uit de wisselwerking tussen mens en omgeving, die mensen, onafhankelijk van het bezit ervan, identificeren als een weerspiegeling en uitdrukking van zich voortdurend ontwikkelende waarden, overtuigingen, kennis en tradities, en die aan hen en toekomstige generaties een referentiekader bieden.” Misschien schiet u niet meteen iets te binnen bij het lezen van deze definitie, misschien duizelt het u. Mocht u er behoefte aan hebben om hierover met ons eens van gedachten te wisselen dan bent u van harte welkom, elke woensdagmiddag en -avond op onze heemkamer aan de Bleijenhoek in Bladel.

De erfgoedverordening is overigens iets anders dan het erfgoedbeleid. Een paar jaar geleden al, op 25 september 2014, heeft de Bladelse gemeenteraad aangegeven dat erfgoedbeleid tegen het licht te willen houden. De resultaten dáárvan zitten er nog aan te komen, waarschijnlijk dit najaar.

U vindt de nieuwe verordening op de website van de gemeente Bladel, hamerstuk 6B op de agenda van de raadsvergadering van 11 mei 2017.