Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft onlangs het archief van de abdij van Postel gedigitaliseerd. 30.000 oude akten uit de periode 1138-1797 zijn nu online raadpleegbaar.

De priorij van Postel had rechten en bezittingen die zich uitstrekten tot in de verre omgeving, zo ook tot het grondgebied van de tegenwoordige gemeente Bladel. Het archief is dan ook van groot belang voor onze lokale geschiedenis.

U kunt de documenten raadplegen via de website van het BHIC. Onder het kopje ‘Inleiding’ vindt u een korte geschiedenis van de Postelse abdij en ook wat aanwijzingen voor het gebruik van de digitale inventaris. Deze is onderverdeeld in de onderdelen “Lokaliteiten (niet-oorkonden)” en “Oorkonden (charters)”. Van belang zijn vooral de lokaliteiten. Daaronder staat Bladel 8 keer vermeld en onze overige kerkdorpen elk 1 keer.

Mocht het niet zo lukken met het lezen van het oude schrift: het BHIC biedt tevens gelegenheid tot oefenen met de tool wat staat daer.

Probeer het eens en laat het ons weten als u op interessante historische wetenswaardigheden stoot!